CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NHA KHOA SINGAE

Cám ơn quý khách đã quan tâm và truy cập vào website của Nha Khoa Singae. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Quý khách.

Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách Nha Khoa Singae tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách. Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho quý khách là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật.

Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán. Chúng tôi sẽ giữ thông tin của khách hàng trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích nào đó. Quý khách có thể truy cập vào website và trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân. Lúc đó, Quý khách đang ẩn danh và chúng tôi không thể biết bạn là ai nếu Quý khách không đăng nhập vào tài khoản của mình (nếu có).

1. Thu thập thông tin cá nhân:
– Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của quý khách hàng cho quá trình sử dụng dịch vụ và cho những thông báo sau này liên quan đến đơn hàng, và để cung cấp dịch vụ, bao gồm một số thông tin cá nhân: danh xưng, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, số điện thoại.

– Chúng tôi sẽ dùng thông tin quý khách đã cung cấp để cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của quý khách hàng.

– Hơn nữa, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để quản hồ sơ của quý khách hàng, nhận diện khách vào web, nghiên cứu nhân khẩu học, lưu trữ thông tin bao gồm thông tin về gói dịch vụ thực hiện kèm theo thông tin chi tiết về tình trạng của khách hàng. Nếu quý khách không muốn nhận bất cứ thông tin tiếp thị của chúng tôi thì có thể từ chối bất cứ lúc nào.  

– Quý khách cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân và dữ liệu thông tin về dịch vụ, không được phép tiết lộ cho bên thứ ba. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho việc thông tin của quý khách hàng bị sử dụng sai mục đích do quý khách hàng tiết lộ. 

– Chúng tôi có thể dùng thông tin cá nhân của quý khách để nghiên cứu thị trường. Mọi thông tin chi tiết sẽ được ẩn danh, bảo mật và chỉ được dùng để thống kê. Quý khách có thể từ chối không tham gia bất cứ lúc nào.

2. Bảo mật:
– Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của quý khách.

– Chúng tôi khuyên quý khách không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng e-mail, tin nhắn, điện thoại hoặc bất cứ phương thức nào khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát quý khách có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của quý khách qua internet hoặc email, tin nhắn,vv...

– Quý khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của chúng tôi. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

– Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi Luật pháp Việt Nam và các cơ quan có chức năng, có thẩm quyền xem xét.

3. Quyền lợi khách hàng:
– Quý khách có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của quý khách mà không mất phí. Bất cứ lúc nào quý khách cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách cho mục đích tiếp thị.